Nakon obavljene CCTV inspekcije većina naručitelja se pita što uraditi s izvještajima? U kojem stanju je sustav odvodnje? Što je ispravno, a što treba sanirati? Budući da odgovor na ova pitanja uvelike izlazi izvan okvira norme HRN-EN 13508, stvorila se potreba za normiranom procjenom stanja sustava, kojom se na temelju CCTV izvještaja dolazi do matematičke procjene potrebe za sanacijom. Navedena analiza i procjena stanja sustava objedinjena je normom DWA-M 149-3.

Procjena stanja prema DWA-M 149-3 analizira utjecaj zapažanja CCTV inspekcije na aspekte vodonepropusnosti, funkcionalnosti i stabilnosti sustava. Nakon klasifikacije svakog pojedinog zapažanja prema navedena tri kriterija, uz rubne uvjete poput godine izgradnje, tip tla, dubina cjevovoda i dr., matematički se dolazi se do koeficijenta rehabilitacije. Koeficijent rehabilitacije izražava hitnost potrebe za sanacijom sustava odovodnje s obzirom na trenutno stanje.

Procjenu stanja sustava prema DWA-M 149-3, Solmex Ispitni Laboratorij obavlja uz pomoć profesionalnog softvera PIPEX V8 MAINLINE. Navedeni softver pruža potpunu implementaciju norme, s automatskim klasifikacijama pojedinih zapažanja te potpuno automatskim izračunom koeficijenta rehabilitacije, čime se uvelike ubrzava postupak te smanjuje mogućnost pogreške.

Programska podrška

Pipex V8 MAINLINE