Uz klasična ispitivanja vodonepropusnosti cjevovoda odvodnje, Solmex ispitni laboratorij je akreditiran i za ispitivanje vodonepropusnosti građevina odvodnje prema HRN EN 1508. Navedena norma uključuje ispitivanje građevina odvodnje poput vodosprema, sabirnih jama, separatora i slično.

Radno područje

Razno