Dezinfekcija cjevovoda vodoopskrbe obično se obavlja neposredno prije tlačnog ispitivanja novoizgrađenih sustava vodoopskrbe. S obzirom na profil te duljinu cjevovoda, proračunava se količina dezinficijensa koja se dodaje u cjevovod. Nakon određenog vremena, cjevovod se ispire svježom vodom iz postojećeg sustava te se uzimaju uzorci za ispitivanje zdravstvene kvalitete vode. Solmex ispitni laboratorij raspolaže svom potrebnom opremom te stručnim osobljem za obavljanje usluga dezinfekcije cjevovoda vodoopskbe, prema najvišim standardima struke.

 

 

Radno područje

Razno