SOLMEX ISPITNI LABORATORIJ (SIL) ustrojen je krajem 2015. godine na lokaciji poslovnice u Slavonskom Brodu.
SIL je ustrojen kao tijelo za ocjenu sukladnosti (TOC) i akreditiran je prema HRN EN ISO/IEC 17025 pri Hrvatskoj Akreditacijskoj Agenciji (HAA), za obavljanje tehničkih ispitivanja sustava vodoopskbe i odvodnje.

Moderna i specijalizirana ispitna oprema uz educirane i visokomotivirane djelatnike osigurava visoku kvalitetu usluge. SIL je opremljen svom potrebnom ispitnom opremom i posjeduje sva potrebna odobrenja i akreditacije za obavljanje usluga svih tehničkih ispitivanja sustava vodoopskrbe i odvodnje.

Opće uvjete Solmex ispitnog laboratorija možete pruzeti ovdje

USLUGE

Usluge ispitnog laboratorija

Vizualna (CCTV) inspekcija

HRN EN 13508-2:2011

Saznaj više

Ispitivanje vodonepropusnosti

HRN EN 1610:2015

Saznaj više

Ispitivanje vodonepropusnosti građevina odvodnje

HRN EN 1508

Saznaj više

Tlačna ispitivanja

HRN EN 805:2005

Saznaj više

Procjena stanja

DWA 149-3

Saznaj više

Dezinfekcija cjevovoda vodoopskrbe

Saznaj više