Nepravilan i neispravan spoj priključka na glavnu cijev čest je nedostatak postojećih sustava odvodnje. Pored osnovnog problema nepropusnosti takvog priključka, čest je problem i funkcionalne prirode. Budući da u velikom broju slučaja neispravan priključak strši u glavnu cijev, time se smanjuje protok. Neispravan priključak gotovo uvijek je moguće sanirati bez iskopa, koristeći neku od dostupnih tehnologija.


U SOLMEXu raspolažemo svom potrebnom opremom za parcijalnu sanaciju neispravnih priključaka.

 

Najčešći slučajevi sanacije su:

  • Sanacija vodopropusnog spoja pomoću tophat zakrpe ili injektiranjem epoxy smole
  • Uklanjanje stršećeg priključka te brtvljenje pomoću top-hat zakrpe ili injektiranjem epoxy smole
  • Sanacija nepotpunog povezanog spoja pomoću top-hat zakrpe ili injektiranjem epoxy smole
  • Zaustavljanje velike infiltracije na mjestu spoja injektiranjem epoxy smole i stvarenjem brtvenog sloja s unutarnje i vanjske strane spoja
  • Brtvljenje sanirane glavne i priključne cijevi nakon ugradnje CIPP linera

 

Radno područje

glavna cijev DN150-DN800

priključna cijev DN100-DN300