Nepravilan i neispravan spoj priključka na glavnu cijev čest je nedostatak postojećih sustava odvodnje. Pored osnovnog problema nepropusnosti takvog priključka, čest je problem i funkcionalne prirode. Budući da u velikom broju slučaja neispravan priključak strši u glavnu cijev, time se smanjuje protok. Neispravan priključak gotovo uvijek je moguće sanirati bez iskopa, koristeći neku od dostupnih tehnologija.

SOLMEX raspolaže svom potrebnom opremom za parcijalnu sanaciju neispravnih priključaka.

Najčešći slučajevi sanacije su:

  • Sanacija vodopropusnog spoja pomoću tophat zakrpe ili injektiranjem epoxy smole
  • Uklanjanje stršećeg priključka te brtvljenje pomoću top-hat zakrpe ili injektiranjem epoxy smole
  • Sanacija nepotpunog povezanog spoja pomoću top-hat zakrpe ili injektiranjem epoxy smole
  • Zaustavljanje velike infiltracije na mjestu spoja injektiranjem epoxy smole i stvarenjem brtvenog sloja s unutarnje i vanjske strane spoja
  • Brtvljenje sanirane glavne i priključne cijevi nakon ugradnje CIPP linera

Radno područje

glavna cijev DN150-DN800

priključna cijev DN100-DN300