Tracto-technik

INOVATIVNA TEHNOLOGIJA ZAMJENE AZBESTO-CEMENTIH CIJEVI BEZ KOPANJA

Tehnologija STATIC PIPE BURSTING (statičko raspucavanje cijevi) je inovativna i već u praksi dokazano učinkovita tehnologija koja rješava jedan aktualan problem: zamjenu azbesto-cementnih cijevi novima, bez potrebe za iskopom nove trase cjevovoda.

Tehnologija se zasniva na uvlačenju nove cijevi (PEHD/HDPE) u trasu postojeće cijevi, pri čemu se istovremeno sa uvlačenjem obavlja prethodna operacija "raspucavanja" stare cijevi koja se zahvaljujući posebno dizajniranom alatu lomi i utiskuje u okolnu zemlju i tako ostavlja slobodan prostor potreban za uvlačenje nove cijevi.

Tehnologija omogućava zadržavanje postojećeg nazivnog promjera cjevovoda, čak u nekim slučajevima i povećanje, ovisno o uvjetima tla i drugim karakteristikama cjevovoda.

STATIC PIPE BURSTING je tehnologija razvijena prije više od 20-tak godina, i do sada je uspješno korištena na mnogim projektima.

Posebno interesantni slučajevi primjene su zamjena starih vodovodnih azbestno-cementih cijevi u urbanim sredinama.

Prednosti ove tehologije u odnosu na klasične iskope:

  • Smanjen utjecaj na promet i lokalnu sredinu
  • Brže izvođenje
  • Financijska isplativnost
  • Smanjenje vodnih gubitaka

Tracto-technik prospekt

Za više informacija o tehnologiji Tracto-technik pogledajte prospekt

Prospekt