Solmex Ispitni Laboratorij

Ispitivanja koja se obavljaju u Solmex ispitnom laboratoriju provode se prema zahtjevima međunarodne norme HRN EN ISO/IEC 17025:2007. Solmex ispitni laboratorij je akreditiran od strane Hrvatske akreditacijske agencije. Potvrdu o akreditaciji možete pronaći ovdje.

Laboratorij je opremljen svim potrebnim resursima za provođenje ispitivanja građevina i dijelova građevina prema metodama navedenim u tablici:

Rb Područje Vrsta ispitivanja Norma – točka norme
1. Kanalizacijski sustav Ispitivanje vodonepropusnosti zrakom i vodom HRN EN 1610:2015, toč. 13.2, 13.3, 13.4
Vizualna inspekcija i kodiranje stanja daljinski upravljanom CCTV kamerom HRN EN 13508-2:2011 (EN 13508-2:2003+A1:2011)
Vizualna inspekcija i kodiranje stanja ulaskom čovjeka u objekt HRN EN 13508-2:2011 (EN 13508-2:2003+A1:2011)
Vizualna inspekcija i kodiranje stanja korištenjem ogledala HRN EN 13508-2:2011 (EN 13508-2:2003+A1:2011)
Vizualna inspekcija i kodiranje stanja fotografiranjem HRN EN 13508-2:2011 (EN 13508-2:2003+A1:2011)
Klasifikacija i procjena stanja DWA-M 149-3 (April 2015 + Cor. 10/2016)
2. Tlačni cjevovodi Tlačno ispitivanje vodonepropusnosti HRN EN 805:2005, toč. 11
3. Spremnici vode Ispitivanje vodonepropusnosti HRN EN 1508:2007, toč. 8.3

Laboratorij ispunjava zahtjeve za siguran rad u skladu s važećom zakonskom regulativom u Republici Hrvatskoj.

  • HRN EN ISO/IEC 17025:2007. Opći zahtjevi za osposobljenost ispitnih i umjernih laboratorija (uključuje i ispravak AC:2006)
  • HRN EN 1610:2015. Polaganje i ispitivanje kanalizacijskih cijevi
  • HRN EN 805:2005. Opskrba vodom – zahtjevi za sustave i dijelove izvan zgrada za tlačne cjevovod
  • HRN EN 1508:2007. Opskrba vodom – Zahtjevi za sustave i dijelove sustava za pohranu vode; građevine za odvodnju otpadnih voda (crpne stanice, uređaji za pročišćavanje otpadnih voda, uređaji za obradu mulja nastalog u postupku pročišćavanja otpadnih voda, lagune, preljevne građevine, retencijski bazeni i druge slične građevine)
  • HRN EN 13508-2:2011 (EN 13508-2:2003+A1:2011). Ispitivanje i ocjenjivanje odvodnje i kanalizacijskih sustava izvan zgrada. Sustav kodiranja vizualnom inspekcijom.
  • DWA-M 149-3 (April 2015+Cor. 10/2016) Klasifikacija i procjena stanja sustava odvodnje