Solmex Ispitni Laboratorij

Solmex ispitni laboratorij (SIL) javno se obvezuje prema naručiteljima svojih usluga:

 • Pružiti uslugu ispisivanja u svemu sukladno ugovoru/narudžbi, važećim normama i primjenjivim zakonima RH
 • Čuvati podatke i druge informacije koje dobije od naručitelja tijekom izvođenja usluge ispitivanja, odnositi se prema njima kao prema imovini naručitelja, te poduzimati primjerene i razumne mjere zaštite povjerljivosti podataka i informacija dobivenih od kupca radi izvršenja ugovorenih radova ispitivanja
 • Čuvanje podataka kupca i povjerljivost dio su ugovorne obveze izvođača radova
 

Obveze naručitelja kod naručivanja ispitivanja vodonepropusnosti ili CCTV inspekcije

 • situacijski prikaz objekata (ili geodetska snimka)
 • nesmetan pristup svim dijelovima građevine (svim dionicama i svim oknima)
 • regulirani prometni uvjeti za izvođenje radova (po potrebi regulacija prometa semaforima ili ručnom signalizacijom)
 • čišćenje sustava odvodnje prije ispitivanja
 • dostatne količine vode za ispitivanja (hidranti iz sustava vodoopskrbe naselja), te osigurati mogućnost ispuštanja vode od ispitivanja u teren ili odvodnju
 

Obveze naručitelja kod naručivanja tlačnih ispitivanja

 • Završna ploču na koju se montira ispitna kolona sa odgovarajućim priključcima prema uputama SIL
 • Dovoljne količine vode za ispitivanje vodonepropusnosti
 • Montažni plan iz projektne dokumentacije, hidrauličkim proračunom, karakteristikama cijevnog materijala (unutrašnji promjer cijevi, debljina stjenke cijevi, modul elastičnosti stjenke cijevi u smjeru opsega i armature), najvećim projektiranim tlakom te ispitnim tlakom sustava
 • Prije tlačnih ispitivanja cjevovod mora biti zatrpan, spojevi slobodni, uporišta čvrsta, završni dijelovi cijevi (fazonski komadi) poduprti primjereno dopuštenom pritisku gdje se oslanjaju
 

Opći uvjeti

 • Ovi Opći uvjeti izvođenja radova ispitivanja Solmex ispitnog laboratorija (OU) čine sastavni dio svake ponude ili ugovora kojega Solmex ispitni laboratorij sklopi s naručiteljima svojih usluga iz područja važeće akreditacije.
 • Ponovljeni izlazak terenske ekipe se naplaćuje prema važećem cjeniku radova SIL, u slučaju da se prethodno ispitivanje nije moglo obaviti zbog neobavljenih priprema od strane naručitelja
 • Rok izvođenja radova ispitivanja će se produžiti u slučaju nepovoljnih klimatskih prilika (kiša, snijeg, niske temperature itd.)
 • OU stupaju na snagu s danom donošenja, odnosno nakon objave na mrežnim stranicama društva SOLMEX d.o.o.
 

Odobrio: direktor SOLMEX d.o.o.
mr.sc. Željko Marić, dipl.ing.str.

Opći uvjeti izvođenja radova ispitivanja Solmex Ispitnog Laboratorija

Napomena: Ovi opći uvjeti poslovanja SIL javno su objavljeni uvjeti pod kojima Solmex ispitni laboratorij pruža usluge svojim kupcima i čine sastavni dio svake ponude ili ugovora kojega SOLMEX d.o.o. sklapa sa svojim kupcima.

Usluge sanacije kanalizacijskih sustava

SOLMEX d.o.o. nudi svojim kupcima izvođenje radova sanacije kanalizacijskih sustava odabirom jedne ili kombinacijom više raspoloživih tehnologija sanacija:

 • PART-LINER SANACIJA lokalnih oštećenja (tehnologije Quick-Lock ili višekomponentni epoxy stentovi na bazi zakrpa ojačanih staklenih nitima);
 • Sanacija konstruktivnih oštećenja betonskih cijevi tehnologijom cementnih zakrpa ojačanih polimernim smjesama;
 • Sanacija HDPE okana tehnologijom injektiranja brzoekspanirajućih smjesa i brtvljenjem trajnoelastičnim dvokomponentim kitovima i smjesama tekuće gume.